Přidružená výroba

Lesní družstvo nabízí jako doplňkovou činnost tyto služby.

  • Výroba masivního dřevěného nábytku z půlených kmenů, altány, informačních tabulí apod. (i dle vašeho nákresu, či fotografie)
  • Kácení stromů z vysokozdvižné plošiny, stromovou chirurgii s následným seštěpkováním dendromasy.
  • Výroba dřevní štěpky a štěpkování vlastním štěpkovačem Vandaele.
  • Sběr semen lesních dřevin.
  • Terénní úpravy pozemků, likvidace křovin, drcení klestí vlastní frézou Meri a příprava před zalesněním.
  • Výroba a prodej vánočních stromků.
  • Poradenskou činnost v oblasti přirozené obnovy lesa na živných stanovištích s použitím vlastní finské brány.
  • Poradenskou činnost v oblasti ochrany lesa. Zprostředkování prodeje chemických prostředků určených k ochraně lesa. Aplikace.
  • Prodej ovocných stromků všech druhů pro jarní i podzimní výsadby (na objednávku).

Stromová chirurgiePříprava semen

Pěstování vánočních stromkůStavba krmelců

Terénní úpravy pozemku frézou Meri