Aktuálně z LDSO

24.03.2023 13:19

1. Ke dni 31.12.2022 bylo vytěženo 16 498,50 m3 dříví. Všechno dříví je prodané a faktury uhrazené.

2. V roce 2022 bylo zalesněno 226 250 ks lesních sazenic, z toho 185 000 ks z vlastních školek.

3. Umělou obnovou, síjí a přirozenou obnovou bylo obnoveno 35 ha lesa.

4. K 31.12.2022 vypršela desetiletá platnost Lesního hospodářského plánu. Bylo vytěženo 118 835 m3 převážně kůrovcového dříví, zalesněno 2 200 000 ks sazenic, z plochy zákonem stanovené výchovy do 40 roků bylo realizováno /i z opakovanými zásahy/ 326 ha.

5. K 1.1.2023 vešel v platnost nový LHP do roku 2032. Z výstupů LHP zpracovaného firmou   Lesprojekt Brno vyšly následující údaje.

Porostní plocha - 687,58 ha
Les do 10 roků - 220 ha
Holina + síje - 51,65 ha
Výchova do 40 let - 193,86 ha
Max. výše těžby - 32 800 m3

6. V roce 2022 bylo za spravované majetky žádáno o datace v celkové výši 10 918 191 Kč.
Z toho:
LDSO             5 895 421 Kč
Měst. VB         4 586 511 Kč
Křoví                   54 039 Kč
Os. Bítýška          86 499  Kč
Skřinářov             80 224 Kč
N. Sady              145 884 Kč
Rojetín                 69 613 Kč

7. V lesních školkách je zaseto cca 500 000 ks Dubu zimního. K vyzvednutí pro rok 2023 je připraveno 30 000 ks Borovice, 50 000 ks Dubu zimního, 30 000 ks Javoru Klenu.

8. Členové DR vzali na vědomí ponechání částí porostů a stromů k zetlení jako podmínku   dotačního titulu ADAPTACE. V místech, kde se do konce LHP nedostaví přirozená obnova,    bude započato s umělou obnovou lesa.

9. Ke dni 31.12.2022 je na spořícím účtu uloženo 20 203 815 Kč, na běžném účtu zůstává 3 757 564 Kč.
V Lesích Města Velká Bíteš byly mimo jiné provedeny v roce 2022 tyto práce:

Těžba dříví - 13 167 m3
Zalesnění - 135 108 Ks / 24,50 ha
Stavba oplocenek - 10,02 km
Opravy oploc. - 453 600 Kč
Prořezávka - 53,86 ha
Prostřihávky - 24,29 ha
Ožínání - 74,86 ha
Klikoroh - 12 000 Ks

Zpět