Beseda: Čas na změnu v lesích 21.2.2016 18:00 ZUŠ Velká Bíteš

16.02.2016 11:05

Velká Bíteš a náš region se mohou pochlubit velkou rozlohou lesa. Jsou to plíce naší země.
A mnohdy jsou to plíce nemocné. Proto Bítešská akademie přináší besedu s
dvěma odborníky,
kteří se hospodařením v lesích dlouhodobě zabývají.
Uskuteční se v neděli 21. února v 18 hodin na Základní umělecké škole.

Milan Hron je předsedou spolku Pro Silva Bohemica, které sdružuje lesníky a přátele lesa vnímající lesní ekosystém v
jeho celistvosti. Cílem spolku je podporovat a vzdělávat zejména lesníky a
vlastníky lesů, kteří pěstují lesy přírodě blízkým způsobem, tedy pěstují les
druhově, věkově a prostorově rozrůzněný. A o totéž usiluje v bítešských
městských lesích hajný Jiří Nohel.

Ve své přednášce ukáží, že změny klimatu a časté kalamity nutí vlastníky a správce
lesů změnit pohled na samotnou podstatu lesa a jeho pěstování. Nadešel čas
vrátit přírodě možnost samostatně tvořit. A uvědomit si zodpovědnost vůči těm,
kteří přijdou po nás.


Zpět