Obec Osová Bitýška započala s rekonstrukcí veřejné zeleně

10.02.2009 23:03

Parčíky v okolí obecního úřadu, naproti fary, pod zdravotním střediskem a taktéž lipová alej do Třech dvorů se staly letošní zimu dějištěm dlouho zvažované a připravované rekonstrukce a obnovy zeleně na veřejných prostranstvích. Celá akce je logicky rozplánována na tříleté období tak, aby zásah zásadním způsobem nenarušil estetiku a vžitý pohled na kostel sv. Jakuba staršího, coby hlavní dominantu centra obce. Práce se striktně řídí projektem, který pro obec po delších konzultacích připravil ing. Tomáš Pelán z bítešského zahradnictví, jehož firma se touto činností dlouhodobě zabývá a mimo jiné tyto práce provádí i pro technické služby města Velká Bíteš. Zpracování vzniklé dendromasy štěpkovačem a odklizení dřevní hmoty provádí svojí technikou Lesní družstvo svazu obcí s.r.o., jehož je obec Osová Bitýška podílovým spoluvlastníkem.

První započatý krok obnovy spočívá v odstranění stromů s nevyhovujícím zdravotním stavem a v odstranění jedinců ohrožujících zdraví a majetek občanů žijících v těsné blízkosti zeleně. Na zbývajících stromech bude proveden tvarový řez tak, aby došlo ke snížení a většímu proporčnímu rozložení koruny, eliminování námrazového tlaku a celkovému zvýšení stability rekonstruovaných jedinců.

Dalším, pro občany tím příjemnějším krokem, bude jarní výsadba vzrostlých, cca 2 metrových stromů a keřů. Vzhledem k historické hodnotě blízkého okolí již zmiňovaného kostela sv. Jakuba staršího, padla jednoznačná volba opět na lípy, coby symbol české státnosti.

Třídvorská alej bude i nadále pěstována v duchu přírodní krajinné architektury, to znamená minimální zásah do stromu, dožívání jedinců do co nejvyššího věku a zachování podružného keřového patra. Pro zpříjemnění vycházek budou během následujícího roku v aleji instalovány masivní lavice z půlených kmenů.

Rád bych jménem svým i jménem obce poděkoval občanům, jimž práce na rekonstrukci zeleně komplikují běžný životní rytmus, za pochopení a trpělivost.

 

                                                                                                 Jiří Nohel

                                                                                                 Lesní družstvo svazu obcí s.r.o.

            

Zpět