Tisková zpráva - Smrkové porosty v ohrožení

14.01.2015 20:38

Tisková zpráva Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Lesů ČR, s. p., Vojenských lesů a statků ČR, s. p. , a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti k problematice chřadnutí smrkových porostů v oblasti severní a střední Moravy.

Problematikou se zabýval odborný seminář uskutečněný dne 14.10.2014 v Budišově nad Budišovkou.


Smrkové porosty v ohrožení

Budišov nad Budišovkou, dne 21.10.2014

Obrovskému zájmu vlastníků a správců lesa setěšil odborný seminář v Budišově nad Budišovkou, uspořádaný Sdruženímvlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a Ústavem pro hospodářskou úpravulesů Brandýs nad Labem, ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p., aVojenskými lesy a statky ČR, s. p.

Seminář "Chřadnutí smrku v oblasti severnía střední Moravy" umožnil 170 účastníkům této akce získat ucelený přehled osoučasném stavu poznání o příčinách, projevech a pravděpodobných následcíchodumírání smrkových porostů v tomto regionu.

Z přednesených referátů předních odborníků z
lesnického výzkumu, vysokých škol a z praxe vyplynulo, že se jedná se
o dynamický, trvale se zhoršující stav, kdy dochází k chřadnutí a rozpadu
smrkových porostů různého stáří.

Příčin chřadnutí naší nejrozšířenější
hospodářské dřeviny v regionu severní a střední Moravy je vícero. Zhoršení
vlastností půdy způsobené nedostatkem hořčíku a vápníku ve svrchních vrstvách
půdy, kde koření smrk), vysazování smrku mimo klimatické optimum, imise,
klimatické změny a další. V posledních patnácti letech se v regionu vyskytují
ve vegetačním období pouze nadprůměrné teploty a opakují se periody s extrémními
výkyvy srážek vedoucí k nedostatku vody v půdě. Výsledkem je
opakovaný stres suchem, který postihuje především smrk s povrchovým
kořenovým systémem. Souběh klimatického stresu a stresu z nedostatku živin
natolik oslabil smrkové porosty pěstované mimo své ekologické optimum, že
začaly být rozvraceny podkorním hmyzem a václavkou.

Celý proces chřadnutí smrku lze v současnosti
považovat za nejvýznamnější ekologickou katastrofu, kterou nebude možné
zvládnout stávajícími lesnickými postupy. Ohrožuje plnění funkcí lesa především
v regionu střední a severní Moravy. V současnosti je již poškozena
významná část smrkových porostů v nadmořské výšce do 700 m n. m., chřadnutí smrku
však v některých lokalitách zasahuje již výše.

Je nevyhnutelné snížit zastoupení smrku v nižších
polohách, tj. v nadmořské výšce 400 až 600 m n. m., kde smrk bude možné
pěstovat jen na nejpříznivějších stanovištích, a to pokud možno ve směsích.
Pravděpodobnost, že se stávající smrkové porosty v těchto lokalitách
nepodaří dopěstovat do mýtního věku, je vysoká a bude mít vliv na kvalitu,
množství a vyrovnanost dodávek smrkového dříví pro dřevozpracující podniky v
regionu. I ve vyšších polohách bude nutné se smrkem pracovat se zvýšenou
opatrností a pěstování naší nejžádanější dřeviny přizpůsobovat změněným
podmínkám.

Účast novéno náměstka ministra zemědělství Mgr.
Patrika Mlynáře na semináři dala přítomným vlastníkům a správcům lesa naději,
že budou přijata ze strany státní správy lesů opatření, která jim umožní
zvládnout důsledky destabilizace smrku v nižších a středních polohách.


Tiskovou zprávu společně
vydali


Sdružení vlastníků obecních
a soukromých lesů v ČR (SVOL)


Ústav pro hospodářskou
úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL),


Lesy
České republiky, s. p. (LČR),


Vojenské
lesy a statky ČR, s. p (VLS)


Výzkumný
ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM)

za její správnost odpovídá


předseda SVOL: Ing. František
Kučera, tel. 602 339 448 email svol@mslpelhrimov.cz


odborný garant semináře:Ing.
Miroslav Dušek, tel. 724 523 105, email: m.dusek.ml@budisovnb.cz


Zpět