Novinky

Svěcení studánky a sochy sv. Jiljí u Níhova

06.09.2009 20:05
  V neděli 6. září 2009 v 15 hodin proběhlo svěcení studánky a sochy sv. Jiljí u Níhova. Studánku a sochu posvětil P. Bohumil Poláček. Hudební doprovod obstaral hudební soubor Bítešan a Níhovský smíšený pěvecký sbor. Akci při které se sešlo bezmála 150 lidí...

Přípravy k otvírání studánky sv. Jiljí

14.08.2009 21:03

Posvěcení studánky sv. Jana u Křovské pily

20.07.2009 11:53
V neděli 19. července 2009  proběhlo svěcení studánky s. Jana u Křovské pily. Po úvodní písni P. Oldřich Chocholáč z Deblína posvětil studánku. Následovalo několik písní v podání Bítešanu. Sešlo se nás zde bezmála 70. Bylo zajištěno i občerstvení.

Obec Osová Bitýška započala s rekonstrukcí veřejné zeleně

10.02.2009 23:03
Parčíky v okolí obecního úřadu, naproti fary, pod zdravotním střediskem a taktéž lipová alej do Třech dvorů se staly letošní zimu dějištěm dlouho zvažované a připravované rekonstrukce a obnovy zeleně na veřejných prostranstvích. Celá akce je logicky rozplánována na tříleté období tak, aby...

Vyšlo tiskem - článek Zpravodaj města Velká Bíteš

29.12.2008 21:36
LESNÍ DRUŽSTVO HLEDÁ NOVÉ PODNIKATELSKÉMOŽNOSTI Trvale nízká cena dříví v Evropě, zapříčiněná mimo jiné častým kalamitním roz­padem nepůvodních smrkových monokultur, globalizace celosvětového trhu dřívím a v neposlední řadě nelogická obchodní politika LČR, jakožto největšího...