Lesní školka

Lesní družstvo vyrábí sadební materiál ve dvou vlastních školkách o celkové výměře 0,80 ha. Bývalá znovuobnovená školka za Křovskou myslivnou je svou bohatou půdou předurčena k pěstování cenných listnáčů, jedle bělokoré a modřínu opadavého. V nové školce za hájenkou Borovinou (za vlakovým nádražím) pěstujeme borovici lesní. Součástí nové školky je semenný sad "borovice osovské" s 60 ks matečnic určených ke sběru osiva.

Filosofií našich školek je pěstování kvalitních sazenic pouze ze semen sebraných v porostech lesního družstva, s vyloučením herbicidů a zálivky, na půdách hnojených pouze organickými hnojivy.

Rádi bychom jako doplňkový sortiment pěstovali v našich školkách omezené množství poloodrostků hrušně plané (polničky), jabloně lesní a třešně ptačí, určených ke zvýšení úžinnosti honitby lesního družstva a okolní krajiny.

Ve školkách jsou předpěstovány sazenice jehličnanů posléze určených k výsadbě do plantáží vánočních stromků.

    školka za hájenkou Borovina

borovice lesní "osovská"

     školka za křovskou myslivnou

Příprava osiva

Dub zimníjedle bělokorá