Péče o krajinu

Studánky

Nově zbudovaná studánka u Lubného.

Studánka V luhu u Bílého potoka pod Křovím

Studánka sv. Jana pod křovskou pilou

 Aleje

 Výsadba listnatých dřevin okolo cest