Lesnictví

Pěstební činnost:

Pěstební činnost je naše nejrozsáhlejší lesnická činnost zaměřená především na obnovu lesa. Zahrnuje mnoho úkonů jako např. přípravu půdy před zalesněním, zalesňování, ochrana sazenic, stavbu oplocenek, odstraňování klestu, ochrana proti zvěři, apod. Práce jsou prováděny v plném rozsahu najatými soukromými firmami.

Těžba dříví:

Těžbu dříví u lesního družstva provádíme v plném rozsahu najatými soukromými dřevorubci. V přibližování dříví využíváme maximálně možným způsobem koňské potahy. Lesní družstvo vlastní traktor Valtra.

Traktor Valtra

NavijákTěžba

 Škody způsobované zvěří

VytloukáníOkus

Ochrana dřevin

Oplocení Nátěr proti okusu

oplocenkaferomonový lapač kůrovce

ohrazení