Březen

Pěstebni práce

Končíme sběr šišek smrku, pokračujeme dále ve sběru šišek borovice a modřínu. Semena pro jarní síje moříme. Kontrolujeme a provzdušňujeme uskladněné šišky jehličnanů před jejich odesláním k luštění.

Ve školkách vyzvedáváme sazenice a zakládáme je do sněžných jam. Za příhodného počasí začínáme s orbou, hnojením a přípravou půdy pro setí a školkování. Ve školkách ohrožených ponravou dezinfikujeme půdu. Sázíme řízky topolů a vrb. Vyséváme lupinu na zelené hnojení. Sazenice ve školkách vytažené mrazem přitlačujeme a přisypáváme. Za příznivých povětrnostních poměrů začneme se síjí jehličnanů.

Kontrolujeme výsledky zalesnění minulého roku, uvolňujeme sazenice od ulehlé buřeně. Za příznivého počasí začínáme se zalesňováním, vysazujeme nejprve časně rašící listnáče a z jehličnanů modřín.

Ochrana lesa

Kontrolujeme borové lapáky. Končíme, kromě vyšších horských poloh, kladení lapáků první série na lýkožrouta smrkového. Pokračujeme v asanaci stromů napadených nastojato lýkožroutem. Dokončujeme kontrolu zámotků pilatky smrkové, pruhované a hřebenule borové a vajíčka obaleče dubového. Kontrolujeme výstup housenek bourovce borového do korun. Připravujeme skupiny stromů pro kontrolu mnišky lepováním. V oblastech přemnožení dřevokaza čárkovaného dezinfikujeme půdu skládek. Doplňujeme výstražné tabulky zákazu kouření a rozdělávání ohně v lese. Netrpíme vypalování stařin.

Výroba dříví

Pokračujeme v těžbě, přibližování a odvozu rychlokazných listnáčů všech sortimentů zvláštní a výběrové jakosti. Listnaté výřezy chráníme před popraskáním čel. Buk chráníme nátěrem čel.

Myslivost

Věnujeme pozornost kvalitě krmení. Zvyšujeme podíl šťavnatého krmiva (mrkve, řepy, kapusty, siláže). Sčítáme zvěř. Koncem měsíce lovíme na večerních čekáních sluky.

Přidružená výroba

Připravujeme vše pro jarní setí. Přihnojujeme ozimy a louky průmyslovými hnojivy. Louky a pastviny ošetřujeme vláčením, smykováním, válcováním, vyhrabováním mechu a stařiny a rozmetáním krtinců.

Vysazujeme ovocné stromy a keře.

V úlech zjišťujeme stav zásob. Napájíme včelstva, přidáváme náhradní matky a prohlížíme zásoby souší.