Září

Pěstební práce

Sbíráme semena jedle, douglasky, vejmutovky, dubů, habrů na zeleno, olše šedé a zelené a semena některých keřů.

Ve školkách končíme s pletím a kypřením. Sčítáme se menáčky a sazenice. Zakládáme nové komposty. Chráníme kultury před vysokou buření ošlapováním nebo ožínáním. Zaměřujeme se rovněž na ochranu kultur před zvěří. Sejeme semeno jedle do porostu. Zajištujeme pod zimní zalesňování. Pokračujeme v přípravě půdy pro zalesňování na příští jaro, ve zraňování půdy pro přirozené zmlazení a v prořezávkách a probíkách porostů.

Ochrana lesa

Dokončujeme zpracování posledních zbytků kůrovcového dříví. Nové lapáky již neklademe. Pokračujeme v kontrolách škůdců zimujících v půdě. Chemicky zasahujeme proti mladým housenkám bourovce borového, popř. druhému pokolení hřebenule borové.

Výroba dříví

V polohách, kde již nastává vegetační klid, začínáme s těžbou listnáčů. V nahodilé těžbě zpracováváme souše, zlomy a vývraty. Pokračujeme v opravách cest.

Myslivost

Kláskujeme bažantům k zásypům. Končíme odstřel srnců. Pokračujeme v odstřelu jelení zvěře, v říji lovíme jeleny vábením nebo na šoulačce. Při odstřelu dbáme přísně všech chovatelských zásad. Pokračujeme ve společných honech na divoké kachny.

Sklízíme otavy , brambory a topinambury na loukách a políčkách pro zvěř. Dále zajištujeme sběr kaštanů, jeřabin, šípků, trnek, bezinek a pláňat pro krmení zvěře.

Přidružená výroba

Dokončujeme kosení a sušení. Připravujeme a hnojíme půdu pro podzimní setí. Kontrolujeme uložení vlastních osiv a krmiv. Začínáme se setím žita, se sklizní krmné řepy a brambor. Připravujeme sklizeň podzimního a zimního ovoce. Připravujeme jámy pro výsadbu ovocných stromů a zajištujeme sadební materiál.

V úlech doplníme nejpozději do poloviny měsíce zimní zásoby podle místních poměrů. Včelstva připravujeme na zimu, vkládáme podložky, ošetřujeme zásoby souší. Odstraňujeme z úlů medovicový nebo vřesový med.

Připravujeme se k podzimnímu výlovu rybníků.