Květen

Pěstební práce

Sbíráme semeno osiky a jilmu. Podle odkvětu odhadujeme úrodu semen dubu, buku, javoru, jasanu, smrku, jedle a douglaky. Semeno lípy dlouhodobě stratifikujeme.

Ve školkách vyséváme semeno osiky a jilmu. Pokračujeme ve stínění záhonů s vysetým semenem. Začínáme s pletím a kypřením, využíváme k tomuto účelu i selektivních herbicidů. Zajišťujeme ochranu proti případným pozdním mrazům. Přehazujeme komposty.

Dokončujeme jarní zalesňování ve vyšších polohách. Při zalesňování chráníme sazenice proti okusu. Koncem měsíce podle potřeby začínáme s ošetřováním kultur. Vlhká místa odvodňujeme příkopy. Okopáváme topoly a přihnojujeme je dusíkatými hnojivy.

Ochrana lesa

Končíme odkorňování lapáků na lýkohuby. Kontrolujeme vývoj nalétlých lapáků lýkožroutem smrkovým. Kácíme lapáky pro sesterské pokolení. Při příznivých klimatických podmínkách pro vývoj lýkožrouta smrkového začínáme s asanací kůrovcových lapáků za současného kácení nových lapáků. Důsledně vyhledáváme stromy nalétlé lýkožroutem smrkovým nastojato a připravujeme likvidaci těchto ohnisek.

Chemicky zasahujeme proti pilatce smrkové v rojení a ve stadiu mladých housenic. Končíme kontrolu lepování a v případě potřeby chem. zasahujeme proti housenkám mnišky. V příznivých podmínkách chem. zasahujeme při rojeni ploskohřbetky, za opožděného rašení dubů chem. zasahujeme proti housenkám obaleče dubového. Pokračujeme v hubení klikoroha. V suchých obdobích zajišťujeme protipožární ochranu.

Výroba dříví

Ukončujeme dodávky rychlokazných listnatých výřezů (buk, habr, bříza, olše, javor).

Myslivost

Zvěř klade a hnízdí, a proto je třeba v honitbách zachovávat naprostý klid. V bažantnicích kontrolujeme lapací zařízení na škodnou, v případě potřeby zřizujeme lapací zařízení. Se zemědělci dohodneme spolupráci při záchraně vysečených hnízd. Zachráněná nebo vysečená vejce dáváme do líhní.

Od 16. května začíná odstřel průběrných srnců.

Přidružená výroba

Připravujeme se na sklizeň pícnin, rozvážíme sušáky. Začínáme s plečkováním okopanin a jednocením řepy. Doporučuje se současné přihnojování dusíkatými hnojivy.

Po odkvětu postřikujeme ovocné stromy znovu proti strupovitosti a monilióze. Proti savému hmyzu postřikujeme systémovými insekticidy.

Včelstva překládáme postupně do medníků a připravujeme se na rojové období. Vkládáme stavební rámky. Připravujeme včelstva na kočování za akátovou snůškou.

Přikrmujeme kapry a pstruhy. Na pstruhových tocích odchytáváme nežádoucí ryby.