Listopad

Pěstební práce

Sbíráme šišky borovice horské (kosodřeviny), semena dubů, habrů, olší, lip, akátů a některých keřů.

Ve školkách dokončujeme vyzvedávání, třídění a zakládání sazenic listnatých dřevin. Sazenice akátů, dubu a topolu vyzvedáváme jen pro podzimní výsadbu. Provádíme hlubokou orbu a dokončujeme přehazování kompostů. Pokračujeme v zazimování sazenic na záhoneh. Dokončujeme opravy plotů školek proti vnikání zvěře. Ošetříme a uložíme školkařské nářadí a stroje.

Pokračujeme v plánovaných porostních síjích a dokončujeme podzimní zalesňovací práce. Vysazujeme topoly hlavně na lehčích půdách.

Pokračujeme intenzívně v ochraně kultur proti okusu a ohryzu zvěří. Pokračujeme v přípravě půdy pro jarní zalesňování.

Prořezávky zaměřujeme na měkké dřeviny pro ohryz zvěře a na výrobu vánočních stromků. Začínáme se zeleným oklestem.

Ochrana lesa

Jednotlivé stromy napadené kůrovcem ihned zpracováváme. V oblastech přemnožení dřevokaza čárkovaného dezinfikujeme půdy na skladech a skládkách dřeva. Kontrolujeme hubky vajíček bekyně velkohlavé a ničíme je. Kontrolujeme vajíčka obaleče dubového

Výroba dříví

Pokračuje těžba všech listnatých dřevin.

Končíme s opravami cest.

Myslivost

Při podzimních pracích na loučkách a políčkách pro zvěř hlavně vápníme a provádíme hlubokou orbu. Stavíme násypy pro koroptve. V bažantnicích soustřeďujeme bažanty intenzívním krmením. V horách začínáme přikrmovat spárkatou zvěř. Pokračuje odstřel jelení zvěře, daňků, holé srnčí, muflonů a společné hony na bažanty a zajíce.

Přidružená výroba

Dokončujeme sběr okopanin a ukládáme je na zimu do sklepů. Podle povětrnostních podmínek pokračujeme v podzimních pracích na loukách a pastvinách a provádíme hlubokou orbu.

Všechny ovocné stromy a keře přihnojujeme, půdu kolem ovocnýoh stromů obrýváme. Zajistíme ochranu ovocných stromů před zimním ohryzem zvěří.

Doteplujeme úly, zužujeme česna, chráníme úly před sýkorkami a datly. Včelstva zazimujeme a sledujeme spotřebu zásob. Zajišťujeme souše na vzdušném místě. Síříme.

Dokončujeme podzimní výlovy rybníků. Bahno vyvážíme a kompostujeme.