Srpen

Pěstební práce

Sbíráme semena břízy, jeřábu, lupiny vytrvalé a některých keřů. Odhadujeme úrodu a připravujeme se na sběr ostatních druhů semen, hlavně jedle, douglasky , vejmutovky a olše. Prohlédneme a opravíme trhačské nářadí.

Ve školkách vyséváme březové semeno. Podle potřeby pokračujeme v pletí a kypření a v zaoráváni melioračních směsek a lupiny v květu jako zelené hnojení. Při melioraci černým úhorem plochy vláčíme a kultivátorujeme. Pokračujeme v postřiku borových a modřínových sazenic. Přehazujeme komposty a ničíme chemicky plevel na kompostech.

Pokračujeme v ošetřování a ochraně kultur, v přípravě půdy pro podzimní a jarní zalesňování. Zraňujeme půdu pro přirozené zmlazení.

Pokračujeme v prořezávkách a probírkách porostů, ve vybraných porostech uskutečňujeme suchý oklest.

Ochrana lesa

Dokončujeme zpracování lapáků se sesterským a druhým pokolením lýkožrouta smrkového. Zpracováváme každý nalétlý strom kůrovcem ihned po jeho zjištění.

Kontrolujeme žír ploskohřbetky smrkové a po jeho ukončení začínáme s kontrolou housenic v půdě. Pokračujeme v kontrole stavu pilatek v půdě, rojení mnišky, rojení bekyně velkohlavé, rojení bourovce borového a vajíček obaleče dubového na větvičkách.

Pokračujeme v intenzívní protipožární ochraně.

Výroba dříví

Zajišťujeme opravy cest.

Myslivost

Obnovujeme lizy. Zajišťujeme dostatek plev a zrnin při mlácení. Rozmisťujeme bažantí zásypy a krmelce. Pokračujeme v odstřelu srnců a jelení zvěře. Lovíme divoké kachny a husy na společných honech..

Přidružená výroba

Dokončujeme sklizeň a výmlat obilnin. Po sklizni ihned podmítáme a sejeme strniskové směsky, které můžeme použít také jako zelené hnojení. Sejeme ozimé řepky, směsky a ječmeny. V příznivých podmínkách začínáme se sekáním otavy.

Je vhodná doba k řezu meruněk, broskví, třešní a višní.

Sklízíme letní ovoce. Setřásáme a sbíráme červivé podzimní ovoce.

Začíná podzimní prohlídka včelstev. Zjišťujeme síly včelstev, zásob a jakost díla. Zužujeme plodiště úměrně k síle včelstev. Je nutno zajistit dostatek pylu na zimu.

Udržujeme příliv čisté vody v pstruhových potocích. Vysekáváme zmlazené porosty. Začíná prodej pstruhů na konzum.