Červenec

Pěstební práce

Odhadujeme úrodu semen jedle, borovice, vejmutovky, limby, douglasky, jeřábu a olše. Kontrolujeme zdravotní stav semen břízy před sběrem.

Ve školkách systematicky plejeme a kypříme, popřípadě chemicky zasahujeme proti plevelům . Zaoráváme meliorační směsky a lupinu v květu jako zelené hnojení. Připravujeme záhony k výsevu břízy. Přehazujeme a ošetřujeme komposty (zaplevelené komposty zbavujeme plevele herbicidy). Sčítáme semenáčky a sazenice ve školkách. Stříkáme borové a modřínové sazenice proti sypavce.

Pokračujeme v ošetřování a ochraně kultur okopáváním sazenic, ožínáním buřeně nebo jejím chemickým ničením. Začínáme s přípravou půdy pro podzimní zalesňování mechanicky , nebo pro jarní zalesňování chemicky.

Pokračujeme v ošetřování topolových výsadeb a zajišťujeme plochy pro výsadby topolů v příštím roce.

Podle plánu pokračujeme v prořezávkách a probírkách porostů.

Ochrana lesa

Pokračujeme ve zpracování a asanaci dozrávajících lapáku a ve vyhledávání a zpracování stromů napadených kůrovci nastojato.

Začínáme s kontrolou rojení mnišky, v borových porostech s kontrolou rojení bourovce borového, v dubinách s kontrolou bekyně velkohlavé, s kontrolou zámotku smrkových pilatek v půdě a s kontrolou vajíček obaleče dubového na větvičkách. Chemicky zasahujeme proti ploskohřbetce smrkové ve stadiu nejmladších housenic a začínáme popřípadě s chem. zásahem proti píďalce tmavoskvrnáči.

Nebezpečí požárů - zintenzivňujeme protipožární ochranu.

Výroba dříví

Plynule přibližujeme a odvážíme hmotu z předmýtních a nahodilých těžeb. Hmotu atraktivní pro kůrovce asanujeme.

Zajišťujeme opravy cest.

Myslivost

Dokončujeme přípravu letniny a sušení sena, zakládáme siláže pro zvěř. Opravujeme myslivecká zařízení. Střílíme srnce v říji na vábení. Připravujeme ohaře pro podzimní zkoušky .

Přidružená výroba

Dokončujeme sklizeň sena a sklizené plochy ihned povrchově ošetřujeme vláčením. Není-li sucho, přihnojujeme průmyslovými hnojivy. Připravujeme se na žně.

Sklízíme třešně. Podpíráme zatížené větve jabloní a hrušní.

Rozvoj včelstva vrcholí. Vyrovnáváme včelstva na stejnou sílu. Děláme smetence, oddělky a vyměňujeme matky. Nepřipouštíme mezery v plodování. Zajistíme si zásobní plásty.

V rybnících vysekáváme tvrdé porosty (rákos, sítiny, puškvorec) .