Únor

Pěstební práce

Pokračujeme ve sběru šišek smrku, borovice a modřínu, můžeme v případě potřeby sbírat ještě semena jasanu a akátu. Semena javoru, která jsme nevyseli na podzim, ukládáme do vlhkého písku. Systematicky kontrolujeme skladované osivo pro jarní síje a uskladněné šišky jehličnanů před jejich odesláním k luštění do semenářských závodů.

Ve školkách se věnujeme přípravě a opravám Veškerého školkařského nářadí a zajišťujeme provozuschopnost školkařských strojů pro jarní práce. V hlavových školkách řežeme pruty topolové a vrbové a vyrábíme z nich řízky. Na určených plochách vyséváme březové semeno na sníh. Intenzivně se připravujeme na jarní zalesňovací práce po všech stránkách - zajištěni pracovních sil včetně případného ubytování a dopravy na pracoviště, příprava a opravy potřebného nářadí a strojů, zajištění sazenic včetně harmonogramů přísunů na pracoviště. Pokračujeme v prořezávkách hlavně listnatých mlazin. Nejsou-li silné mrazy, vyvětvujeme topoly.

Ochrana lesa

Pokračujeme v ochraně kultur proti okusu zvěře a v kontrole oplocenek. Dokončujeme kladení lapáků na lýkohuby v borových porostech, začínáme kácet první sérii lapáků pro lýkožrouta smrkového. Pokračujeme ve vyhledávání a zpracovávání stromů napadených nastojato lýkožroutem smrkovým. Kontrolujeme škůdce zimující v hrabance a v půdě smrkových a borových porostů. V oblastech, kde se vyskytuje bourovec borový, kontrolně lepujeme. Pokračujeme v kontrole vajíček obaleče dubového, v ničení hubek vajíček bekyně velkohlavé a hnízd housenek bekyně zlatořitné. S traťovou správou projednáváme opatření proti požárům podél železnic, není-li sníh, čistíme protipožární pásy.

Výroba dříví

Zajišťujeme těžební práce v plném rozsahu. Pokračujeme v těžbě, přibližování a odvozu rychlokazných listnáčů všech sortimentů zvláštní a výběrové jakosti.

Myslivost

Pokračujeme v krmení srstnaté a pematé zvěře, upravujeme podle potřeby ve sněhu přístupy zvěře ke krmelcům, zásypům a napajedlům, kácíme měkké listnáče pro ohryz. Na loukách a polích umožňujeme pomocí sněhového pluhu přístup koroptví k zelené pastvě. Zjišťujeme početní a zdravotní stav zvěře.

Přidružená výroba

Za příznivého počasí zajišťujeme odvodňovací a zavodňovací práce na lukách a pastvinách. Připravujeme osivo pro jarní setí. Zkontrolujeme provozuschopnost strojů a nářadí pro jarní práce. Ovocné stromy stříkáme zimními postřiky. U včelstev začíná plodování. Podle potřeby zřizujeme napajedla. Před prvním průletem včel odebíráme vzorky zimních mrtvolek. Vápníme dna zazimovaných rybníků.