Červen

Pěstební práce

Dokončujeme sběr semen jilmu. Stratifikujeme semena habru a jasanu. Sledujeme odkvět borovice, akátu a jeřábu.

Ve školkách dokončujeme výsev jilmu. Podle potřeby pokračujeme ve stínění, pletí a kypření. Zakládáme nové komposty.

Chemicky zasahujeme proti houbovým chorobám a merii modřínové.

Pokračujeme v ošetřování topolů obrýváním a kypřením u řadových výsadeb, celoplošnou kultivací u plošných výsadeb.

Podle plánu pokračujeme v prořezávkách a probírkách.

Ochrana lesa

Pokračujeme, v příznivých podmínkách dokončujeme zpracování a asanaci lapáků na lýkožrouta smrkového. Důsledně vyhledáváme stromy nalétlé kalamitními kůrovci nastojato a včasným zásahem likvidujeme tato ohniska.

Na trusnících kontrolujeme stav housenek a jiných škůdců žeroucích v korunách. Začátkem měsíce v případech potřeby chemicky zasahujeme při rojení proti ploskohřbetce smrkové. Kontrolujeme rojení tmavoskvrnáče borového, obaleče dubového a na trusnících žír bourovce borového. Pokračujeme v hubení klikoroha.

Zvyšuje se nebezpečí požárů, zajišťujeme proto protipožární ochranu.

Výroba dříví

Plynule přibližujeme a odvážíme hmotu z předmýtních a nahodilých těžeb. Hmotu atraktivní pro kůrovce asanujeme. Končíme zpracování průmyslové taxace vyznačené těžby pro příští rok.

Myslivost

Připravujeme letninu a sušíme seno. Dbáme na ochranu mláďat před škodnou, hlavně před toulavými psy a kočkami.

Odstřelujeme průběrné srnce. Psy cvičíme na škodnou a při lovu srnců na barvě.

Přidružená výroba

Pícniny sklízíme podle období jejich vegetace. Nejvhodnější dobou kosení je u luk a pastvin začátek květu převládajícího druhu kulturních trav, u víceletých pícnin počátek květu červeného jetele a zákvět vojtěšky.

Ve včelařství se v tomto měsíci projeví výsledek předchozí práce. Jen silná včelstva využijí snůšky. Dbáme, aby plodiště nebylo zaneseno medem na úkor ploch pro plod. Připravíme vytáčení medu, odebereme jej a ošetřujeme. Nutno zajistit mladé matky v rezervních včelstvech. Zajišťujeme výstavbu díla vkládáním mezistěn.

Opravujeme rybniční zařízení.