Činnosti v lese během roku

 Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec 

Leden 

Pěstební práce

Intenzivně sbíráme šišky smrku, borovice a modřínu. Jestliže je nedostatek semene těchto dřevin pro jarní síje, odesíláme šišky k přednostnímu luštění do semenářských závodů. Pokračujeme ve sběru semen jasanu, lip a akátu. Věnujeme pozornost uskladněným semenům, hlavně žaludům a bukvicím, které je nutno chránit proti mrazům a myším. Ve školkách plníme sněžné jámy, prohlížíme ,oplocení školek a zabraňujeme zvěři ve vniknutí do školek. Další pěstební práce můžeme vykonávat jen za vhodného počasí (bez většího sněhu a mrazů) .

Ochrana lesa

Hlavní pozornost zaměřujeme na ochranu kultur proti okusu zvěří. Systematicky kontrolujeme oplocenky. V borových porostech v nižších polohách kácíme lapáky na lýkohuby. V oblastech zvýšeného výskytu lýkožrouta smrkového pokračujeme ve vyhledávání a okamžitém zpracování napadených stromů nastojato. Není-li sníh, kontrolujeme v borových a smrkových porostech stav škůdců v půdě (pilatek, píďalek tmavoskvrnáče, sosnokaza, bourovce borového, hřebenule borové). Doplňujeme podzimní kontroly vajíček obaleče dubového na vzorových větvích. Ničíme hubky vajíček bekyně velkohlavé nátěrem karbolinea a pálíme hnízda housenek bekyně zlatořitné. Hodnotíme výskyt škodlivých činitelů a chemické ošetření za uplynulý rok.

Výroba dříví

Těžební práce jsou v plném proudu, pokud tomu horských oblastech nebrání vysoká vrstva sněhu. Těžíme, přibližujeme a odvážíme listnaté dřeviny, především ty, které podléhají rychlé zkáze (buk, olše, javor, habr, bříza). Další pozornost zaměřujeme na výrobu a odvoz všech sortimentů zvláštní a výběrové jakosti. Využíváme sněhové pokrývky pro těžbu dřeva v porostech, kde je nutno chránit přirozené zmlazení nebo kulturu.

Myslivost

Největší péči věnujeme krmení srstnaté zvěře. Intenzita krmení závisí na průběhu zimního počasí. Za vysokého sněhu upravujeme zvěři přístupy ke krmelcům, zásypům a k vodě. Kácíme měkké listnáče pro ohryz. Dokončujeme plánovaný odstřel jelení zvěře. Lovíme černou a škodnou a kontrolujeme nastražená lapací zařízení na škodnou.

Přidružená výroba

Dokončujeme čištění, třídění a moření osiv. Opravujeme zemědělské stroje a nářadí. Ve včelnici zachováváme klid, zajišťujeme přístup vzduchu.

 

Zdroj: Lesnická ročenka