Říjen

Pěstební práce

Sbíráme šišky borovice horské (kosodřeviny) a semeno tisu. Pokračujeme ve sběru semen dubu, buku, habru, javoru, jasanu, lip, olší, ořešáku, jírovce, břeku a některých keřů. Semena břeku, jírovce, tisu a některých keřů zakládáme do písku.

Ve školkách vyzvedáváme, třídíme a zakládáme listnaté sazenice (nevyzvedáváme však sazenice akátu, dubu a topolu pro jarní výsadbu). Provádíme hlubokou orbu, připravujeme plochy pro podzimní výsev semen jedle, douglasky, vejmutovky, javoru, buku a dubu a vyséváme. Zabezpečujeme sazenice proti mrazům. Přehazujeme komposty.

Opravujeme sněžné jámy a oplocení školek proti vniknutí zvěře.

Pro podzimní výsadbu topolů připravujeme vápno a hnůj.

Ochrana lesa

Zjištěné kůrovcové stromy ihned zpracováváme. Zajištujeme kultury proti okusu a ohryzu zvěře. V suchém období se stává stařina opět nebezpečnou pro vznik požárů. Zajištujeme proto v případě potřeby protipožární ochranu.

Výroba dříví

Těžba listnáčů pokračuje ve všech oblastech.

Pokračujeme v opravách cest.

Myslivost

Zvykáme bažanty na zásypy. Kontrolujeme a doplňujeme zásoby krmiv pro zvěř pro zimní období. Pokračujeme ve sběru kaštanů, jeřabin, šípků, trnek, bezinek a pláňat. Sklízíme úrodu z políček pro zvěř. Zajišťujeme dužnatá krmiva z vlastních i cizích zdrojů. Dokončujeme silážování krmiv. Otvíráme zahražená políčka a louky pro zvěř.

Pokračujeme v odstřelu jelení zvěře, holé srnčí.

Přidružená výroba

Dokončujeme setí ozimů, sklízíme okopaniny , koncem měsíce sklízíme víceleté pícniny na semeno. Ošetřujeme a hnojíme louky a pastviny. Prohlubujeme a čistíme příkopy a zřizujeme nové. Zakládáme nové komposty pro hnojení luk a pastvin.

Dokončujeme sklizeň ovoce. Česáme ořechy vlašské a lískové. Všechny ovocné stromy a keře přihnojujeme. Půdu kolem ovocných stromů obrýváme. Natíráme lepové pásy proti píďalkám. Vysazujeme nové ovocné stromy a keře.

začínáme s výlovem rybníků.